Bliv ekspert hos Business Tyskland

Business Tyskland e.V. er en sammenslutning af professionelle dansktalende virksomhedsrådgivere, som alle har base i Nordtyskland, primært i eller omkring Flensborg. Vi kender det tyske marked og ved, hvilke faldgruber der kan være, når man som dansk virksomhed vil ind i Tyskland – men også hvilke muligheder, der ligger i markederne.

Vi har gennem mange år samlet erfaringer med dansk-tyske projekter. Vi har rådgivet og hjulpet virksomheder i gang med ekspansion syd for grænsen og har med stor glæde set succesen tage fart.

Vores mission er, at regionen Flensborg, Slesvig og Kiel bliver førstevalg, når danske virksomheder vil slå sig ned i Tyskland eller eksportere til nabolandet. Vi vil inspirere, skabe gunstige relationer og sikre positiv fremdrift i regionens erhvervsliv.

 

Beskæftiger din virksomhed sig også med at guide danske virksomheder godt ind i Tyskland, og ønsker du at blive medlem i Business Tyskland?

Vores medlemmer drager gennem Business Tyskland fordel af at være en del af et stærkt netværk, der kan tage hånd om stort set alle behov en dansk virksomhed i Tyskland kunne tænkes at have. At være medlem af Business Tyskland er en blåstempling af din virksomheds ekspertise inden for dette vigtige felt. Gennem vidensformidling, networking og markedsføring i Danmark gør vi desuden opmærksom på medlemmernes kompetencer og aktiviteter.

Vores fornemste opgave er at yde en upåklagelig service til de danske virksomheder i regionen, og vi udvælger vores medlemmer af hensyn hertil. Er du interesseret i at blive medlem i Business Tyskland, skal din virksomhed opfylde følgende krav:

  • Virksomheden skal råde over fyldestgørende sprogfærdigheder på ét af de tre skandinaviske sprog.
  • Der skal kunne ydes professionel rådgivning på enten dansk, norsk eller svensk.
  • Virksomheden skal, indenfor sit forretningsområde, have indgående kendskab til de tyske forhold, såvel som til de udfordringer danske virksomheder kan risikere at støde på.
  • Virksomheden skal have sæde i regionen Slesvig-Holsten eller i Danmark.
  • Virksomheden skal aktivt engagere sig i Business Tysklands virke.

 

Vi har per januar 2020 på ny åbnet op for ansøgninger om medlemskab fra virksomheder med speciale inden for udvalgte forretningsområder.

Kontakt hos via nedenstående kontaktoplysninger, hvis du er interesseret i at blive medlem i Business Tyskland.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Læs foreningens vedtægter her.