Step-by-step guide til eksport til Tyskland

apr 23, 2019

Overvejer du om din virksomhed bør eksportere til Tyskland? Eller har du måske allerede besluttet dig for, at det er vejen frem? Tyskland er Danmarks største eksportmarked, og både vareeksport or serviceeksport fra Danmark til Tyskland vokser støt. Men selvom det tyske marked for dansk eksport allerede er stort og veletableret, er det uhyre vigtigt at være velforberedt. Eksportsucces kræver at man har en velformuleret eksportplan, et stærkt eksportnetværk, og er forberedt på de kommende udfordringer.

Den nøjagtige fremgangsmåde for din virksomheds eksport afhænger selvfølgelig af virksomhedens karakteristika, dit produkt og dine kunder, men følgende step-by-step guide kan bruges som en generel vejledning til eksport til Tyskland.

 

1. Skab de rette forbindelser

Først og fremmest bør du opbygge et stærkt netværk af eksperter, rådgivere og andre eksportører, som har stået i samme situation som dig. Disse personer og virksomheder kan give dig uvurderlig støtte og vejledning i etableringen af dit eksportprojekt. Du har uden tvivl allerede et stærkt hold af rådgivere i Danmark, og dette bør du også have i Tyskland. Forholdene for at drive virksomhed i vores naboland afviger på mange parametre fra de danske forhold. Dette gælder alt fra det offentlige bureaukrati til den tyske virksomhedskultur. Sørg for at finde de rette rådgivere, der har forstand på både systemet og kulturforskellene, så du er bedst muligt klædt på.

2. Vurdér dit eksportpotentiale

Som næste skridt bør din virksomheds og produkts potentiale på det tyske marked evalueres. Hvor stor er forespørgslen efter netop dit produkt eller din service på det tyske marked, og hvad og hvor er faldgruberne? Hvor stor er den potentielle gevinst? Og hvor stor er risikoen? Her er en dybdegående markedsundersøgelse guld værd. Den gør dig bekendt med kundepotentialet, dine konkurrenter, prisniveauet for et tilsvarende eller sammenligneligt produkt, udviklingen i forbruget, samt trenden for netop dit produkt.

Ligeså vigtigt er det at vurdere om din virksomhed er internt klar til at betjene et marked mange gange større end det danske. Hvad skal der til for, at I bliver det? Her taler om vi alt fra intern virksomhedsstruktur og produktionsforhold til markedsføringsparathed.

3. Planlæg din entry-strategi

Når du har sikret dig at der er et reelt potentiale for eksport til Tyskland, og du har det rette netværk på plads, er næste skridt at identificere den rette entry-strategi. Evalueringen af hvordan dit produkt skal introduceres på det tyske marked involverer blandt andet overvejelser om hvorvidt I skal gøre brug af lokale distributører, marketingbureauer, sælgere, mv. Her er det vigtigt at man finder de rigtige samarbejdspartnere, så I sikrer jer at der ikke bliver gået på kompromis med hverken produkt, service eller markedsføring.

4. Udarbejd din eksportplan

Når du har fået etableret dit eksportnetværk og lagt din entry-strategi, er du klar til at planlægge eksportprocessen. Eksportplanen er din eksportstrategi og din nøgle til det tyske marked. Det er din forretningsplan for den nye gren af din virksomhed og er absolut grundlæggende. Gør brug af dit nye netværk af eksperter når du skal definere hvordan din virksomhed skal træde ind på det tyske marked.

5. Gør dig bekendt med kulturelle forskelle

Tyskland er på mange måder forskellig fra Danmark, det samme gælder kulturen. De kulturelle forskelle mellem Danmark og Tyskland gør sig i særdeleshed bemærket i forretningsverdenen. Giv dig selv et forspring ved at gøre dig bekendt med den tyske virksomhedskulturs stil og tone inden du for alvor starter din eksportproces. Ting du blandt andet skal tage højde for, er et mere stejlt hierarki, anderledes beslutningsprocesser og formel tale.

6. Identificér din målgruppe

Ganske ofte kan du risikere at din målgruppe befinder sig blandt forskellighederne mellem det danske og det tyske marked. Grundet kulturforskelle og/eller forskelle blandt markederne for din produktgruppe kan din tyske målgruppe variere fra din målgruppe i Danmark eller andre lande. Derfor er det vigtigt at du foretager en markedsundersøgelse for at specificere din tyske målgruppe. Denne markedsundersøgelse kan også udpege yderligere interessante målgrupper, du måske ikke havde overvejet.

7. Udarbejd markedsføringsstrategien

Da både markedet og målgruppen i Tyskland kan variere væsentligt fra det du allerede kender i Danmark, bør du få udarbejdet en markedsføringsstrategi specifikt for eksportmarkedet. Denne markedsføringsstrategi skal tilrettelægges ligeså grundigt som den du har for det danske marked. Her er det også en god idé at rådføre sig med lokale eksperter, da de hurtigt og effektivt kan sætte dig ind i det tyske forbrugermønster for netop din kategori.

8. Shipping

Nu er du ved at være klar til at levere dine varer til Tyskland. Dette skridt indebærer først og fremmest at få styr på papirarbejdet, bogføringen, forsikring, osv. Her er det igen fundamentalt at det hele bliver enten udarbejdet, eller i det mindste tjekket af en der er specialiseret i de lokale tyske forhold. En specialist vil også kunne hjælpe jer med at finde eventuel finansiering.

9. Forstå det juridiske

Gennem hele processen er det vigtigt at holde øje med det juridiske. Det fundamentalt at man sikrer sig at foretagendet overholder love og regler, da konsekvenserne af fejl og mangler desværre kan være betydelige. Det juridiske aspekt ved eksport til Tyskland kan virke tungt og indviklet, hvis man ikke har de rette rådgivere, så her er det ekstra vigtigt at alliere sig med de rette eksperter.

10. Eksportér!

Når der er styr på de 9 foregående steps, er der blot tilbage at begynde eksportprocessen og åbne op for mulighederne på det store tyske marked.

 

Denne guide er vejledende og den helt specifikke plan for, hvordan din virksomhed kan begynde at eksportere til Tyskland, afhænger som sagt af mange variabler. Uanset hvor i processen du står, står vi hos Business Tyskland klar til at hjælpe med at sætte det rette hold af eksperter og rådgivere. Du kan kontakte os direkte her på siden, eller tage et kig på vores hold af eksperter her.