Er du interesseret i at blive medlem i Business Tyskland?

Beskæftiger din virksomhed sig også med at guide danske virksomheder godt ind i Tyskland, og ønsker du at blive medlem i Business Tyskland?

Vores medlemmer drager gennem Business Tyskland fordel af at være en del af et stærkt netværk, der kan tage hånd om stort set alle behov en dansk virksomhed i Tyskland kunne tænkes at have.

At være medlem af Business Tyskland er en blåstempling af din virksomheds ekspertise inden for dette vigtige felt. Gennem vidensformidling, networking og markedsføring i Danmark gør vi desuden opmærksom på medlemmernes kompetencer og aktiviteter.

Hvilke krav skal du opfylde?

Vores fornemste opgave er at yde en upåklagelig service til de danske virksomheder i regionen, og vi udvælger vores medlemmer af hensyn hertil. Er du interesseret i at blive medlem i Business Tyskland, skal din virksomhed opfylde følgende krav:

  • Virksomheden skal råde over fyldestgørende sprogfærdigheder på ét af de tre skandinaviske sprog.
  • Der skal kunne ydes professionel rådgivning på enten dansk, norsk eller svensk.
  • Virksomheden skal, indenfor sit forretningsområde, have indgående kendskab til de tyske forhold, såvel som til de udfordringer danske virksomheder kan risikere at støde på.
  • Virksomheden skal have sæde i regionen Slesvig-Holsten eller i Danmark.
  • Virksomheden skal aktivt engagere sig i Business Tysklands virke.

Åben for ansøgninger nu

Hjælper du i dag danske og skandinaviske virksomheder med etablering og drift i Tyskland, og kunne du tænke dig selv at blive en del af Business Tyskland, så er vi lige nu åbne for ansøgninger om medlemskab inden for udvalgte kategorier.

Ring til Business Tyskland på +45 2061 6703 og aftal et uforpligtende opstartsmøde. Du kan også kontakte os på formularen.