FAQ

Løn og medarbejdere

Hvor høj er mindstelønnen i Tyskland og hvem er omfattet af mindsteløn?

Siden 2015 gælder en lovmæssig mindsteløn 8,50 € brutto per time for alle medarbejdere.

Der gælder særligt gunstige regler for nogle arbejdsgrupper. Spørg os for nærmere oplysninger.

Ferie for medarbejdere?

Medarbejdere har krav på 24 feriedage ved en 6 dages arbejdsuge og 20 dage ved en 5 dages arbejdsuge. I kontrakten mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan der selvsagt frivilligt aftales mere ferie. Det kan være et konkurrenceparameter for at sikre sig de bedste medarbejdere.

Regler omkring overarbejde og natarbejde?

Arbejde udover 8 timer pr. dag skal afspadseres indenfor 6 måneder. Overarbejde over 10 timer pr. dag er generelt forbudt. Søndage er generelt arbejdsfrie dage og der findes kun få undtagelser. Der findes ingen lovmæssig merbetaling for overarbejdstimer. Natarbejde kompenseres ved afspadsering eller yderligere betaling.

Kan man finde kvalificeret arbejdskraft i grænseregionen?

Ja. Både tyske og danske.
Man kan blandt andet benytte Agentur für Arbeit i Flensburg, når der skal findes nye medarbejdere.
Et godt råd er, at der fra begyndelsen indsættes ledende arbejdskræfter med gode kundskaber i begge sprog og kulturer. Spørg os, så hjælper vi på vej.

Findes der en type ansættelseskontrakt, som kan bruges for alle medarbejdere?

Nej. Kontrakter er forskellige fra faggruppe til faggruppe. Business Tyskland fraråder, at der gøres bruges blindt brug af ansættelseskontrakter, som er hentet fra internettet eller ikke sagkyndige.

Ansættelsesret i Tyskland er en mere kompleks størrelse end i Danmark og kræver viden og indblik. Her bør man ikke gå på kompromis. Vi anbefaler kontrakter, som er tilpasset den enkelte virksomhed og medarbejder i henhold til de specifikke krav og vilkår på arbejdspladsen.

Kan danske ansættelseskontrakter bruges for medarbejderne i det tyske selskab ?

Det vil vi i Business Tyskland kraftigt fraråde. Forskellene er store, konsekvenserne kan være dyre for arbejdsgiveren. Tysk ansættelsesret vil altid være gældende, hvis en medarbejder arbejder i Tyskland, uafhængigt af medarbejderens bopæl.

Eksport og kundesøgning

Markedsanalyser

Undersøg markedet og vær som minimum bekendt med dine konkurrenter, prisniveauet for et tilsvarende eller sammenligneligt produkt og så kende udviklingen i forbruget samt trenden for netop dit produkt. Derudover kan det – helt afhængigt af hvilken branche – være relevant at se på godkendelser eller lovmæssige krav.
Også dette kan Business Tyskland hjælpe dig med, hvis det ønskes.

Strategien for Tyskland

Man skal overveje forretningsmodellerne overfor hinanden, såsom egen organisation overfor at være repræsenteret ved en distributør eller en agent. Der er både økonomiske overvejelser i forhold til praktik og investering, men også nogle juridiske overvejelser, som er vigtige i denne proces.
Vi hjælper dig gerne til at navigere, hvis du ønsker.

Hvordan finder du navnene på relevante kunder og salgspartnere i Tyskland?

I Tyskland findes der ligesom i Danmark en række databaser, hvor man kan søge firmaer efter givne kriterier, men det er knap så digitaliseret, som man kender det fra Danmark endnu.

Kompas og Creditreform er eksempler på databaser, hvor man kan købe sig adgang til firmadata.
I databaser som ”wer liefert was” (www.wlw.de) og ”wer zu wem” kan man desuden søge gratis efter firmanavne opdelt efter brancher.
Man får typisk ikke så nemt adgang til beslutningstageres mail og telefonnumre som i Danmark, så det stiller krav til en anden salg- og marketingadgang som i hjemmemarkedet.

Kreditvurdering, forsikring og inkasso

Vi anbefaler en professionel og international inkassoservice som eksempelvis Business Tyskland partner Creditreform. De afdækker hele processen fra database og vurdering af en kundes kreditværdighed til rykkerprocedure, hvis regninger forbliver ubetalte.

Forretningskultur, sprog og markedsføring

Er der forskel på forretningskulturen i Danmark og i Tyskland?

Ja, det er der så afgjort! I Tyskland er tingene fortsat mere formelle på sin egen særegne måde. Der er åbenlyse forskelle i værdier, livsstil osv., men der er typisk stor gensidig respekt for hinandens forskelligheder mellem danskere og tyskere.

I Tyskland er man de fleste steder stadig De’s – sådan tiltales man, sådan forventes tyskerne at blive tiltalt, indtil man enes om at ændre det til det mere uformelle Du og fornavn med den hierarkisk højst placerede som initiativtageren til dette.
Tyskere forventer, at man møder velforberedt og følger professionelt op på sine møder.

Tyske indkøbere vil typisk have fokus på pris og funktionalitet. Design spiller også en rolle, men ofte ser en tysker anderledes på æstetik og design end en dansker.

Kan jeg oversætte med Google Translate og oversættelser generelt?

I Business Tyskland anbefaler vi, at du kun bruger Google Translate som en ordbog eller for at få en ide om, hvordan teksten kan oversættes, men ikke som et professionelt arbejdsredskab. Brug en professionel oversætter. Vi hjælper dig gerne med nogle gode kontakter, så sprogforbistringer undgås.

Man kan ikke oversætte direkte 1:1 hverken den ene eller den anden vej. Det bliver noget rod og giver ofte en helt forkert mening. En oversætter skal være fortrolig med både talemåder og sprogbrug på original- og målsproget, derfor anbefaler Business Tyskland at få oversat teksterne af professionelle. Spørg os gerne, så henviser vi til vore partnere. Så er du på sikker kurs.

Er det nødvendigt at have markedsføringsmateriale på tysk?

Ja, helt bestemt! Tyskerne opfatter det faktisk som useriøst, hvis dit markedsføringsmateriale ikke er på tysk. Husk derfor at tilpasse din markedsføring sprogligt og kulturelt  tal tysk, bitte!  Kan du ikke det, så hent bistand, enten permanent eller ad hoc. Det giver de bedste resultater, selvom flere og flere tyskere bliver gode til engelsk. Fokus på sproglige og interkulturelle kompetencer giver dig nye kunder.

Også en tysksproget hjemmeside vil være en fordel.
I Business Tyskland hjælper vi dig til at gøre det rigtige rigtigt. Spørg os.

Er der andet jeg skal tage hensyn til, når jeg kommunikerer i Tyskland?

Ja, for lovgivningen er på mange områder anderledes end den danske. Man må eksempelvis ikke kontakte nye kunder på en hvilken som helst vis.

Og så skal du også være opmærksom på, at der er regler om lovpligtige oplysninger, som skal overholdes på en tysk hjemmeside (Impressum).

Er der store forskelle på marketing i Danmark og Tyskland?

På overfladen kan meget synes ens, men i budskab og form er de typisk meget anderledes for at de virker. Og det er jo, hvad det handler om.
Kultur- og livsstil er forskellig, og eksempelvis er tyskernes humor ganske meget anderledes, hvorfor man skal vare sig.

Den skandinaviske kommunikationsstil og udseender er ofte lettere og mere overfladisk, knap så teksttung som den tyske etc.

Online markedsføring er ikke så udpræget i Tyskland som i Danmark, og i særlig grad skal man have ”Datenschutzgesetz” for øje, den tyske data- og markedsføringslovgivning. Det kender professionelle tyske bureauer alt til. Spørg Business Tyskland.

I Danmark kører dine annoncer mest på nettet - er det også en god idé i Tyskland?

Tyskland er stadig et offline marked, og derfor har de traditionelle ”trykte” reklamer en større betydning i Tyskland end i Danmark. Et reklamebureau med solidt kendskab til det tyske medielandskab hjælper dig med at finde de kanaler og veje, der passer bedst til lige præcis din målgruppe.

Kontakt eventuelt:

Setoff Marketing 

Selskabsstiftelse og kontrakter

Hvad koster det at stifte et GmbH i Tyskland?

Ved et almindeligt GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), som er den mest udbredte og anerkendte selskabsform, er den laveste indskudskapital 25.000,00 €, hertil omkostninger til Notar og registreringsafgift samt til rådgivere, typisk advokat og revisor.

Til gengæld er man dermed godt og professionelt i gang – kompetencerne findes i Business Tysklands partnerkreds.

Hvem kan blive administrerende direktør?

Enhver myndig person kan udpeges som administrerende direktør under forudsætningen, at det ikke er personen forbudt at udøve erhvervet eller at handle i relation til anpartsselskabets formål. Der kræves ikke specifikke kvalifikationer som administrerende direktør, med mindre aktiviteterne i selskabet kræver dette (eksempelvis en mestertitel ved håndværk).

Skal selskabet og direktøren have en adresse i Tyskland?

Et selskab i Tyskland skal have et tysk hjemsted. Direktøren/direktørerne må derimod gerne have  adresse i Danmark.

Skal et GmbH ha­ve en bes­ty­rel­se?

Nej – men hvis selskabet decideret ønsker at indsætte en bestyrelse, må den gerne have det. I praksis sker det dog meget sjældent. Bestyrelsen kan ikke tegne selskabet, det skal tegnes af direktionen.

Skal et GmbH have en forretnings-konto i Tyskland?

Nej – man må gerne vælge en ikke-tysk konto.

En eventuel tysk konto kan oprettes, når et selskab er oprettet hos notaren, som er ”den manuelle” udgave af Virk.dk og vejen til oprettelse af et selskab i Tyskland efter forarbejde hos revisor/advokat.

Kan du etablere et tysk GmbH digitalt (som i Danmark på virk.dk)?

Nej – i Tyskland skal man bruge en notar.

Lovgivningen kræver, at man fysisk møder op hos notaren for at kunne etablere et selskab. Også derfor er det for danskere praktisk at etablere sig i det nordtyske område, hvor man kommer nemt til.


Eventuel flytning/adresseændring skal anmeldes til handelsregisteret, og er ikke noget du kan gøre selv. Igen kontaktes den tyske notar ved flytning/adresseændring.
Notaren er også vejen til at lukke et selskab.

Hvad er et UG?

Et såkaldt UG (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt) er et GmbH med en nedsat egenkapital på mindst 1,00 €. I tysk erhvervsliv anses et UG som et mindre solidt selskab, som svarer til et IVS i Danmark.
Business Tyskland anbefaler generelt at stifte et GmbH.

Skat og moms

Hvor høj er momsen i Tyskland?

19% og 7% på fødevarer, bøger og blade.

Skal der betales lønskat i Tyskland for en tysk medarbejder?

Ja, en medarbejder der bor og arbejder i Tyskland er skattepligtig i Tyskland.

Kan du få et tysk momsnummer samme dag du stifter selskabet?

Nej, her må du have lidt tålmodighed, for det afhænger af myndighederne, men tager normalt 4-5 uger.

Hvornår skal momsangivelserne i Tyskland være indsendt til Finanzamt?

Er du nystartet i Tyskland skal du indberette moms månedligt. Momsangivelser og indbetalinger skal være på Finanzamts konto den 10. i den efterfølgende måned.

Indgår momsindberetningen eller betalingen for sent, skal der betales gebyrer for forsinkelse.

Der kan være mange andre spørgsmål, som optager én, når man skal lykkes i Tyskland.
Vi kan hjælpe dig til at finde svar på dem alle sammen. Kontakt os gerne.