Danmark vs. Tyskland: Forstå Virksomhedskulturen

maj 27, 2019

God kommunikation samt forståelse af den generelle virksomhedskultur er grundlæggende for succesfulde forretningsrelationer. Når man arbejder på tværs af grænser, kan det af og til være udfordrende at holde styr på forskellene mellem hjemlandet og det udenlandske marked. Sammen med Connecting Markets GmbH, en af vores medlemsvirksomheder, giver vi dig her et overblik over de mest signifikante forskelle mellem dansk og tysk virksomhedskultur.

Vores kultur giver os briller på. Den giver os briller på i den forstand, at vi ser og tolker verden ud fra vores kultur. Vores kultur udstyrer os med mentale ankre, hvormed vi sammenligner nye input, heriblandt også nye relationer. Det samme gælder for alle du møder på din vej – alle har deres egne kulturelle briller på. Hvis du ønsker at få succes i et andet land, er det derfor vigtigt, at du forstår hvilke briller dine nye forretningsforbindelser har på, og hvordan du omgås deres kultur. Samtidig er det en fordel også at kigge indad: hvordan former dine kulturelle briller din måde at se det nye marked og dets spillere på? Vi vil nu forsøge at sætte de dansk-tyske forskelle i et mere håndgribeligt perspektiv. Et nøglekort til virksomhedskulturforskellene, så at sige.

 

Maskulin vs. feminin samfundsstruktur

Vi starter fra toppen. I Tyskland hersker den maskuline samfundsstruktur, der i afgørende grad også afspejler sig i virksomhedskulturen. Her forventes der, at man prioriterer arbejdsgiverens behov frem for privatlivet, og der opleves en øget konkurrence medarbejderne imellem. I den tyske maskuline virksomhedskultur vægtes parametre som konkurrence, indtægt og anerkendelse langt mere end i en feminin kultur som den danske. Fra den feminine samfundsstruktur i Danmark er vi vant til at der bliver lagt mere vægt på samarbejde, forhold og livskvalitet. Dermed er det ikke sagt at der skal rundsave på albuerne, hvis man vil udvide sin forretning til Tyskland, men at det er vigtigt at man forstår denne grundlæggende forskel. Mange ting vi tager for givet i den danske virksomhedskultur, skal der arbejdes hårdt på i Tyskland, og vice versa.

 

Tyske statussymboler vs. dansk beskedenhed

I den danske kultur hersker Janteloven stadig, om vi vil det eller ej. Vi er ikke meget for at vise os frem eller blære os. Det er en dyd at holde sig ydmyg, selv hvis pengepungen bugner. Vi er vant til at slå ”påfugleadfærden” hen som dårlige manerer. Tyskerne derimod, har et mere afslappet forhold til prestige, og her er der bestemt intet tåkrummende ved at vise sig frem. I Tyskland er det helt normalt at markere sin sociale position med alt fra biler til tøj og tilbehør. Det forventes ligefrem. I Tyskland forventes det, at du fremhæver egne kvalifikationer, resultater, akademiske titler og position. Det er derfor vigtigt at du som dansk forretningsmand eller -kvinde forstår at ryste janteloven af dig, når du drager syd for grænsen. Den i Danmark velansete ydmyghed kan nemlig hurtigt blive misforstået i det statusorienterede Tyskland. I Tyskland nytter det ikke noget at underspille egne evner i høflighed, her skal fjerene vises frem.

 

Tysk konfrontation vs. dansk enighed

Denne forskel går lige ind i mødelokalerne. I Danmark er vi vandt til en meget demokratisk beslutningsproces, hvor alle bliver tilgodeset. Tyskerne derimod, er qua deres maskuline virksomhedskultur langt mere konfrontationssøgende, og går benhårdt til hinanden i møder. Så hvor man i Danmark ofte finder forlig og kompromisser i mødelokalerne, mener tyskerne at den bedste løsning bliver fundet ved at presse hinanden mest muligt. Så hvis du går til møde med tyske forretningspartnere med det formål at søge enighed og konsensus, kan det risikere at have lange udsigter. I Tyskland forbereder medarbejderne sig til tænderne inden et møde. Der skal kunne diskuteres og argumenteres ud fra et solidt grundlag, så den optimale løsning kan findes. Her er ingen kære mor, men til gengæld effektiv, kompromisløs beslutningstagen.

 

Tysk bureaukrati vs. dansk fleksibilitet

Vi danskere knuselsker vores fordomme om tyskerne og deres forretningsstruktur. Og lige med bureaukratiet og ”Ordnung muss sein”, har vi ramt hovedet på sømmet. Tyskerne elsker grundighed, præcision, god organisation, struktur og kontrol. Der bliver fokuseret på detaljen, og der er strenge krav om dokumentation, godkendelser og normer. I Tyskland er der regler for alt. Alt. Det handler om at bevare overblikket og undgå overraskelser, og afvigelser fra virksomhedsstrategien kan der ikke blive tale om. I Danmark er vi langt mere afslappede og fleksible. Også i forretningsverdenen er vi mere spontane, risikovillige og innovative, og det er ikke altid at vi får undersøgt reglerne til bunds, inden vi begiver os ud på nye vande. I Tyskland er man langt mere sikkerhedsorienteret, og det tager derfor længere tid at vende skuden, hvis der skulle dukke nye interessante forretningsmuligheder op. Danskerne har generelt tiltro til at man kan håndtere problemerne løbende, og dermed tilpasse sig markedet hurtigere. Man kan ikke forvente samme fleksibilitet fra tyskerne. Hvor uklare situationer og usikkerhed er hverdag for den danske medarbejder, er det for alt i verden at undgå for tyskerne.

 

Tysk vs. dansk humor

Når det kommer til den fordom med, at tyskerne ikke har nogen humor, rammer vi til gengæld ved siden af. For selvfølgelig har de det. Den afviger blot fra den danske. Hvor vi i Danmark som regel ikke har noget imod at dumme os og sagtens kan grine af os selv, ser tyskerne helst ikke sig selv som midtpunktet i komiske situationer. Hvor vi danskere hurtigt kan tolke dette som selvhøjtidelighed, er det blot ikke normen i Tyskland. Her kan vi igen drage paralleller til kontrollen. Tyskerne kan sagtens grine af de fleste andre ting, som man også synes er sjove i andre lande, men man gør sig bedst, hvis man pakker sarkasmen og selvironien væk. Det gælder i allerhøjeste grad også på arbejdspladsen, hvor den ellers uskyldige danske humor vil kunne bringe en tysker i forlegenhed.

 

De vs. Du

Her kommer vi danskere ofte i klemme. Vi råder ikke over et formelt sprog, så vi kan nemt komme til at glemme at sproget i Tyskland adskiller privatliv og arbejde. Her er det uhyre vigtigt at holde tungen lige i munden gøre sig bekendt med brugen af ”Sie” (”De”). I Tyskland tiltaler man blandt forretningsforbindelser – og voksne mennesker generelt – hinanden med ”Sie”, medmindre man eksplicit har aftalt at sige ”Du” til hinanden. Det samme gælder tiltaleformerne ”Herr” og ”Frau”. Nu er tyskerne ikke strengere end, at man ofte ganske hurtigt får aftalt at være dus, men ikke desto mindre vil nye bekendtskaber forvente at blive tiltalt med ”Sie” indtil andet er aftalt. At bruge tiltalen ”Du” ved første møde er slet og ret uhøfligt.

 

Suit and tie vs. Casual friday

I Tyskland klæder man sig på til succes. Som vi allerede kom ind på i andet afsnit, kan man i Tyskland afkode folks status på deres ejendele, og det gælder i særdeleshed også deres arbejdstøj. I tyske virksomheder vil du oftest støde på en langt mere formel dresscode, end hvad man ser i danske virksomheder. Mens danskere nok mest ville se den tyske dresscode som unødvendigt formel og stiv, signalerer den for tyskere hvilken funktion vedkommende har. På samme måde kan man risikere at forvirre tyskerne med den afslappede danske dresscode, da man ikke kan aflæse en persons status på deres tøj. ”Dress for success” er en god tommelfingerregel, når du begiver dig ud i den tyske forretningsverden.

Har du spørgsmål eller har brug for råd og vejledning, kan du som altid kontakte os her på siden. Du kan også tage direkte kontakt til en af vores eksperter her. Kontaktinfo på Connecting Markets finder du her.