Slesvig-Holsten under luppen: Politisk medvind for danske virksomheder

aug 22, 2019

Det politiske landskab har alle dage haft stor betydning for, hvor gunstige forholdene i en bestemt region er for virksomheder. Vi taler ikke blot skatter og juridiske forhold, men også intentioner for fremtiden og lokale vækstplaner. Politiske vækstplaner og visioner har stor indflydelse på hvilken vej vinden blæser, og hvem der får medvind med deres projekter. Og når det kommer til politikken, skiller Slesvig-Holsten ud fra de andre bundeslande.

Slesvig-Holsten er noget helt særligt set med dansk-tyske briller. Rent historisk har der i århundrede været et stærkt bånd mellem Danmark og Tysklands nordligste region, og det stærke danske mindretal er vel nok det mest kendte bevis herpå. Siden 1955 har dette bånd lagt grund for en lang række politiske tiltag og samarbejdsprojekter på tværs af den dansk-tyske grænse. Det mest prominente af de nuværende programmer er det EU-støttede initiativ INTERREG 5A.

 

EU-støttet initiativ fremmer samarbejdet på tværs af grænsen

INTERREG har til formål at støtte samarbejdet på tværs af de europæiske grænser, med et helt specifikt fokus på de grænsenære regioner. 5A er tilnavnet på den nuværende version, der løber fra 2014-2020. Programmet giver finansiel støtte til projekter der fremmer samarbejdet på tværs af grænsen og styrker grænseregionens position, økonomisk såvel som kulturelt. INTERREG 5A har fire prioritetsområder, hvortil der kan gives økonomisk støtte:

  1. Innovation
  2. Bæredygtig udvikling
  3. Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
  4. Funktionelt samarbejde

Især de første to prioritetsområder er til interesse for danske virksomheder, da der her er stor efterspørgsel efter danske løsninger på det tyske marked. INTERREG 5A kan derfor for nogle danske virksomheder være en ekstra fordel ved at vælge Slesvig-Holsten som base for forretningen i Tyskland.

 

Lokalpolitiske visioner på tværs af grænsen

Hos Slesvig-Holstens regionsregering er udmeldingen klar og tydelig – Slesvig-Holsten anses som en del af det nordiske fællesskab i Europa. Det står klart for regeringen at Slesvig-Holsten nyder godt af at man ”kulturelt, historisk, geografisk, økonomisk og på transportområdet er en del af det nordlige europæiske område”, og at regionen og Danmarks ” fælles geografi, historie og erhvervsstrukturer” gør Slesvig-Holsten til en naturlig partner for Danmark og danske virksomheder med interesse i Tyskland. Derfor ønsker den Slesvig-Holstenske regering også fremover ”at være blandt de første, man henvender sig til, når det gælder relationer og samarbejdsinteresser fra Danmark ind i Tyskland og vice versa”.

I regionens ”Rammeplan for det dansk-tyske samarbejde” fra 2015 (se link for neden) fremhæves 5 punkter, som regionen vil fokusere på at styrke med det formål at sikre Slesvig-Holstens position som den foretrukne region for dansk forretning:

  1. Regionaløkonomierne skal flettes tættere sammen
  2. Infrastrukturen skal i højere grad afstemmes i fællesskab
  3. Fælles dansk-tyske uddannelses- og forskningstiltag skal udvides
  4. Den grænseoverskridende mobilitet i arbejde og hverdag skal øges
  5. Det kulturelle sammenhold skal fremmes, og der skal skabes synlige udslag i det kulturelle samarbejde på tværs af grænsen

Rammeplanen skal i det store hele ses som en bekræftelse af politisk intention. Så selvom den er fra 2015, og derfor ret beset efterhånden er af ældre dato, er intentionen fastlagt, og nye politiske tiltag på området søger også fremadrettet at støtte op om de fem fokusområder.

 

Politisk medvind

Der er altså på politisk plan et stort fokus på at styrke regionens position som porten mellem Danmark og Tyskland. I Slesvig-Holsten nyder man som dansk virksomhed godt af, at der på politisk plan er fokus på at gøre livet lettere for private og virksomheder, der har deres daglige gang på tværs af grænsen. Også fra dansk politisk side er der interesse i at styrke netop det forretningsmæssige samarbejde med Slesvig-Holsten.

Der er selvfølgelig ikke lagt op til, at der skal stikkes en kæp i hjulet på samarbejdet mellem danske virksomheder og nogen som helst af de tyske regioner, men Slesvig-Holsten skiller sig ud ved, at der i så høj grad er fokus på at fremme de dansk-tyske samarbejde. Dette, sammen med en række andre forhold, gør regionen til den ideelle base for danske virksomheder, der ønsker at starte forretning i Tyskland – selvfølgelig med forbehold for at kundepotentialet ellers er til stede i regionen.

 

Dette indlæg er det første i en serie af indlæg, som vi har valgt at kalde ”Slesvig-Holsten under luppen”, hvor vi belyser forholdene for danske virksomheder i Slesvig-Holsten. I denne serie vil vi komme ind på, hvordan Slesvig-Holsten skiller sig ud fra de andre bundeslande. Det gælder såvel fordelene ved at vælge den nordtyske region som base for din forretning, som de udfordringer man kan støde på, og hvordan man bedst muligt bærer sig ad med at komme ikke blot helskindet, men også succesfuldt igennem.

Hos Business Tyskland står vi som altid til rådighed, hvis du skulle have spørgsmål eller kommentarer. Slesvig-Holstens fulde rammeplan for det dansk-tyske samarbejde kan findes her. Du kan få et overblik over vores hold af eksperter her, eller kontakte os direkte her på siden.