Slesvig-Holsten under luppen: Logistik, regionens trumfkort

nov 7, 2019

Slesvig-Holstens position som infrastrukturelt knudepunkt kan spores helt tilbage til vikingerne, der med stor succes byggede nogle af de første internationale handelsbyer i regionen. Siden da er rollen som handelscentrum ikke blevet mindre, og Slesvig-Holsten fungerer stadig som porten mellem Skandinavien og resten af Europa. Regionens infrastruktur agerer desuden logistikklynge mellem Danmark, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa og de vesteuropæiske lande omkring den engelske kanal. Godsstrømmene, der passerer den nordtyske region, er af anseelig størrelse, og det afspejles i en infrastruktur specialbygget til dette formål.

Og netop infrastruktur og logistik er nogle af regionens helt store salgsargumenter. Du finder næppe et sted der er så godt forbundet med både hjemland og udland på samme tid. I følgende giver vi et indblik i Slesvig-Holstens logistik og infrastruktur, og hvorfor det gør denne region så attraktiv for virksomheder.

Som virksomhed i Slesvig-Holsten vil du have glæde af en solid infrastruktur med et bredt udbud logistiske løsninger. Her et overblik over nogle af de centrale emner:

  • Regionen råder over et vejnet med god kapacitet. Der opleves enkelte flaskehalse med kødannelse i spidsbelastningsperioder, men vejnettet er under udbygning, så de også i fremtiden kan håndtere den voksende trafik.
  • Tognettet i hele regionen er dobbeltsporet, og den eneste klare flaskehals er jernbanebroen over Kielerkanalen ved Rendsborg.
  • Der findes mange små og mellemstore havne i regionen, hvoraf de største findes i Kiel og Flensborg. Havnen I Kiel fungerer aktivt som omladepunkt for international handel.
  • Mangel på større lufthavne i regionen betyder at der er relativt begrænset godstransport med fly.
  • Lastbilstransport spiller langt den største rolle med 70% af al godstransport til og fra Slesvig-Holsten. Tognettet står for 17%, men heraf er hele 74% transittransport, det vil sige at godset hverken har start- eller slutdestination i regionen men blot bliver transporteret igennem.
  • Benyttelse af kombineret transport er beskeden, men der findes kombinerede bil-bane transportterminaler i både Padborg og Kiel.
  • Grundet regionens nøgleplacering, findes der mange internationale distributionscentre.
  • Der er nem og hurtig forbindelse til Hamborg, hvor der er adgang til globale godstrømme med containertransport.

 

Virksomheder i Slesvig-Holsten har med denne infrastruktur og dertilhørende logistiske muligheder et trumfkort i ærmet. Som korridor mellem Skandinavien og resten af Europa, spiller Nordtyskland en betydelig rolle i europæisk såvel som international handel, og det drager mange virksomheder gavn af.

 

Det brede udbud dækker også særlige behov

For virksomheder med behov for specialiseret logistik er vores region ekstra spændende, da det brede udbud som oftest også dækker deres behov. Det gælder for eksempel landbrug og levnedsmiddelproduktion, der har behov for køletransport og -lagring; producenter der skal fragte industrielle produkter; og virksomheder såsom vindmølleproducenter, der har særligt behov for sværgodstransport. Samtidig gør den voksende efterspørgsel også regionen interessant for transport- og logistikvirksomheder med tanker om udvidelse syd for grænsen.

 

Fremtidens logistik

Den fremdrift logistikken skaber i Slesvig-Holsten er ikke gået nogens næse forbi, og derfor bliver der også investeret flittigt i at udbygge og forbedre kapaciteterne. Dette gælder udvidelse af vejnet såvel som havnekapacitet, men også initiativer der skal fremme koordinering på tværs af grænsen, således at transporten også i fremtiden kan glide lige så fint mellem Danmark og Tyskland. Også handels- og distributionsvirksomhederne ekspanderer, og nye kommer til, så udbuddet forventes at blive udbygget. Med øje for fremtiden er ambitionerne fra offentlig såvel som privat side at fremme miljøvenlige og socialt ansvarlige løsninger.

 

Tysk-dansk logistikkonference 2019

Den 14. november 2019 afholder vores medlem WiREG deres tysk-danske logistikkonference om fremtidens logistik i Slesvig-Holsten. Denne konference er et besøg værd, hvis du vil du høre mere om regionens logistik, samt fremtidsudsigterne og mulighederne på dette område. Der vil være ekspertoplæg, diskussion og networking, og du kan læse mere om konferencen her: https://www.wireg.de/aktuelles/events/event/detail/deutsch-daenische-logistikkonferenz-2019/.

 

Dette indlæg er skrevet med hjælp fra WiREG mbH. Vil du vide mere om emnet eller den tysk-danske logistikkonference, kan du kontakte Wolfgang via e-mail: schmuetz@wireg.de.

Hos Business Tyskland står vi som altid til rådighed, hvis du skulle have spørgsmål eller behov for rådgivning. Du kan kontakte os her på siden.