Gæsteindlæg: Kontrol på lønområdet

feb 11, 2020

Vores medlem tyskrevision har skrevet et gæsteindlæg til vores blog, hvor de fremlægger de vigtigste punkter inden for skat på lønområdet, som danske virksomheder skal være opmærksomme på, når de driver forretning i Tyskland.

Kontrol på lønområdet – når kontrolløren ringer to gange

Hvis du vil etablere et firma i Tyskland eller allerede har en virksomhed, skal du være opmærksom på, at disse er genstand for regelmæssig revision i Tyskland. Skattemæssige revisioner er et irriterende emne for enhver virksomhed. Allerede med den skriftlige meddelelse breder der sig en ubehagelig følelse, fordi en ting er sikker: revisioner koster tid, nerver og penge.

I 2018 blev i alt 2,4 procent af alle virksomheder i Tyskland revideret af skattevæsenet. I løbet af denne undersøgelse blev der fundet merudbytter til en værdi af et tocifret milliardbeløb.

Situationen er anderledes her inden for socialforsikring. Hvert fjerde år kontrolleres alle virksomheder med personale løbende af den tyske pensionsforsikring. Alle områder af socialforsikring undersøges her af de relevante tilsynsførende. Er alle bidrag beregnet og betalt korrekt? Er det taget højde for mindsteløn? Blev firmabilen fradraget korrekt?

En masse ting, der kan føre til problemer i en revision, er ikke nødvendigvis indlysende ved første øjekast. På dette tidspunkt må det også siges meget tydeligt, at det er særlig vanskeligt for danske virksomheder, der er nødt til at tackle de anderledes regler og love i Tyskland. Det er derfor meget vigtigt at få den rette rådgivning hos og kommunikere intensivt med skatte- eller lønrådgivningskontoret. På denne måde kan uklarheder fjernes fra starten og potentielle problemer undgås.

Følgende dokumenter skal stilles til komplet rådighed for revisoren i revisionsperioden:
 • Det samlede finansbogholderi, inklusive forbrugsomkostningerne
 • Lønkonto for alle ansatte
 • Afregning af socialbidrag
 • Indberetninger
 • Dokumenter om fritagelse for socialforsikring for medarbejdere
 • Ansættelseskontrakter
 • Virksomhedsvedtægter
 • Service- og arbejdskontrakter for selvstændige
 • Kollektive overenskomster
 • Virksomhedsaftaler
 • Kassebøger
 • Lønafregningsjournaler
 • Afregningsbilag for freelancere
 • Lønskat-oplysningsseddel fra en skattemyndighedsrevision

 

Men hvad er de største forhindringer på lønområdet? Hvad er kontrollanterne særligt opmærksomme på?

Overholdelse af mindsteløn
For tredje gang siden introduktionen i 2015 øges den lovbefalede mindsteløn til nu €9,35 pr. time fra den 01.01.2020. Specielt for vikarer på €450-basis betyder det, at de igen kan arbejde færre timer om måneden uden at overskride de €450 og glide ind i socialsikringsforpligtelsen. For at være i stand til at overvåge overholdelsen af mindsteløn skal ”mini-medarbejderens” arbejdstid derfor registreres. At falde under mindstelønnen medfører ikke alene yderligere sociale bidrag: på baggrund af revisionen informeres også tolderne, som derefter konstaterer en overtrædelse af påbud i forbindelse hermed.

Gaver, naturalier og firmaarrangementer
Især i juletiden, ved fødselsdage eller jubilæer gives der ofte gaver til medarbejdere eller forretningspartnere. Under visse betingelser er der attraktive muligheder for at spare skatter og sociale bidrag her. Da kravene imidlertid er meget forskellige, afhængigt af hvem der modtager gaverne, og hvad der gives, kontrolleres gaverne meget omhyggeligt ved revisionerne og bliver derefter om nødvendigt ”efterbeskattet”, dvs. derefter inkluderet i vurderingsgrundlaget. Det samme gælder naturligvis også for julefester eller en sommerudflugt.

Tilgodehavende løn
Socialforsikringsbidrag beregnes på grundlag af det såkaldte oprindelsesprincip. Det betyder, at bidragene beregnes ud fra det vederlag, som den ansatte har ret til, uanset hvad der faktisk blev betalt. Hvis for eksempel en kollektiv overenskomst indeholder en bestemt timeløn eller feriepenge, men ansatte i ubetydeligt omfang har modtaget mindre, er der en risiko for, at socialforsikringsbidrag senere skal betales.

Status-spørgsmål
Som administrerende partner og andelsejer i et GmbH eller som relateret medarbejder kræves en grundig undersøgelse fra den tyske pensionsforsikring. Det er her, det vurderes, hvordan den pågældende skal behandles mht. social sikring. Et andet tilbagevendende problem er om freelanceren bliver anset for at være selvstændig erhvervsdrivende. Også her kan der opstå enorme supplerende krav.

Facit

Som erhvervsdrivende føler man sig ofte hjælpeløs og forsvarsløs overfor revisionen. Hvis lønregnskabet er udført af en tysk skatterådgiver/revisor, vil han aktivt støtte dig ved henvendelser fra myndighederne – en uvurderlig lettelse. Undersøgelsen kan udføres direkte på skatterådgiverens kontor og har således ingen indflydelse på de regelmæssige arbejdsrutiner i virksomheden. De fleste af spørgsmålene kan besvares direkte på stedet, uden at den erhvervsdrivende overhovedet behøver beskæftige sig med dem. Selvfølgelig får vi det bedste ud af det for vores kunder.

Hvem er tyskrevision?

Tyskrevision er et Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG, med de administrative partnere Thorsten Manewald, Christian Kuth og Benjamin J. Feindt. Virksomheden blev oprettet af en spin-off fra et andet skatterådgivningsfirma. De har i efterhånden mere end to årtier støttet danske virksomheder med at etablere sig på det tyske marked. Derudover rådgiver de også virksomheder, privatpersoner og investorer om skattesager i Tyskland og hjælper med bogførings- og regnskabsarbejde. Tyskrevision består af et team med omkring 40 medarbejdere, som dagligt bidrager til virksomhedens succes.

Flere informationer om tyskrevision og deres arbejde kan du finde på deres hjemmeside. Du kan også kontakte dem via e-mail på info@tyskrevision.com eller telefon +49 4608 60 66 0.

Vi står også hos Business Tyskland som altid til rådighed, hvis du skulle have spørgsmål eller kommentarer. Du kan også booke et gratis informationsmøde, hvor vi sammen kan tage bestik af din virksomheds situation. Du kan kontakte os her.