Den Tyske Recovery Plan – Et Mulighedernes Land

maj 20, 2021

Med Next Generation EU-initiativet, har de Europæiske lande udsigt til en gedigen økonomisk hestesko i nær fremtid. Den hestesko er dog vedhæftet en række krav, og medlemslandene skal blandt andet indrette udgifterne efter en overordnet fordelingsnøgle og fremlægge en udførlig Recovery Plan. Disse planer lægger samtidig tonen for det fremtidige marked og nye potentielle forretningsmuligheder for håbefulde virksomheder.

Her på business-bloggen har vi i sagens natur valgt at stille skarpt på den tyske plan – German Recovery and Resilience Plan. Med grøn energi og digitalisering som de to altoverskyggende fokusområder, øjner vi nemlig rigtigt fornuftige muligheder for danske virksomheder. Services og systemer, som vi danskere længe har taget for givet, bliver nu efterspurgt fra det allerhøjeste politiske lag i Tyskland, og disse løsninger er ikke længere et nice to have men et need to have. Og det må gerne være i en fart.

 

Det overordnede fokus

Den tunge del af Tysklands recovery-budget ligger i snorlige linje med EU’s retningslinjer, og fokuserer på at tackle klimaforandringerne og fremme den digitale transformation. Sværvægterne i disse to kategorier tyder på at blive hhv. hydrogen og data. I deres bud på en grønnere fremtid, ønsker Tyskland at blive det ledende marked for både produktion og benyttelse af hydrogen. I forhold til digitalisering, starter Tyskland med at tage et kig på fundamentet. Med denne plan sætter de fokus på data som en af de helt fundamentale råvarer for fremtiden, og ønsker at facilitere sikker og effektiv behandling og opbevaring af data.

Muligvis med henblik på den aldrende befolkning, er et af Tysklands mål derudover at sikre social inklusion og deltagelse på arbejdsmarkedet. I samme kategori ytres der ønske om at gøre op med kønsforskellene på arbejdsmarkedet, som stadig kan volde landet nogle problemer.

Som direkte konsekvens af pandemien, vil en del af recovery-budgettet gå til et såkaldt Pandimic Protection Scheme, der skal sikre en mere effektiv håndtering af såvel efterdønningerne af coronaens hærgen som fremtidige epidemier og pandemier.

Sidst, men bestemt ikke mindst, skal det offentlige system effektiviseres. Der skal gøres op med det tunge, sektor- og bundeslandeinddelte bureaukrati, og det kommer ikke til at gå stille for sig. Pandemien har stukket en plagende finger i Tysklands åbne sår – det pinefuldt langsomme og uhyre omstændige offentlige system, og det skal der nu laves om på. De offentlige processer skal accelereres og digitaliseres, og hvis der er noget danskerne har styr på, er det dette.

Den tyske recovery-plan deles op i seks grove fokusområder:

  1. Klimapolitik og grøn energi
  2. Digitalisering af økonomien og infrastrukturen
  3. Digitalisering af undervisningssystemet
  4. Større social inklusion
  5. Styrkelse af sundhedssektoren, inklusiv pandemiberedskabet
  6. Modernisering af den offentlige administration

 

Her står danske virksomheder stærkest

Den helt gode nyhed er, at der blandt de mange dygtige danske virksomheder, findes løsninger der passer ind i hvert af de seks fokusområder. Danmark er frontløber på mange af områderne, og det vil uden tvivl kunne komme mange danske virksomheder til gode netop nu.

I dette indlæg stiller vi dog skarpt på to områder, hvor vi mener at danskerne har helt særlige spidskompetencer. Og det er heldigvis også de to helt tunge drenge i den tyske recovery-plan, nemlig grøn energi og digitalisering. Vi har skrevet rigeligt om, hvorfor danske virksomheder har gode muligheder netop inde for disse felter. Derfor vil vi her ”nøjes” med at formidle tyskernes behov og dermed de begunstigede interesseområder.

 

Klima

Klimapolitik og overgangen til grøn energi er i hovedsædet i Tysklands recovery-plan og hele 40% af budgettet på €23.641 milliarder er dedikeret til området. Især hydrogen er i fokus. National Hydrogen Strategy er planen, der skal sikre Tysklands position som en absolut nøglespiller på hydrogenmarkedet i fremtiden. I den tyske recovery-plan står således:

“Sustainable CO2-free hydrogen that is produced using renewable energy will play an important part in achieving energy and climate targets and in the decarbonisation of the economy and parts of the transport sector.

I ovenstående citat er det værd at bide mærke i, at hydrogenet skal være CO2 neutralt. Oveni opstår dermed en række udfordringer, der kræver innovative, grønne løsninger. Som det fremgår af nedenstående citat, skal den grønne energi opskaleres væsentligt for at Tysklands hydrogenambitioner kan indfris:

“At the current time, however, a market for green hydrogen does not exist either at the national or the European level, as the use of green hydrogen technologies is currently even more expensive than using fossil hydrogen. On top of this, green electricity from renewable sources is not yet available in sufficient quantities. In addition, there is currently a lack of proven solutions for the large-scale industrial implementation of a green hydrogen economy, meaning that there is a significant need for further research and innovation.

Tysklands fremtidige fokus på hydrogen afføder altså en række forretningsmuligheder, der ligger lige til højrebenet for en lang række danske virksomheder. Det er ikke kun en enkelt type teknologi man er ude efter i Tyskland, der skal bygges en hel industri op med alt hvad der hører til at supporterende infrastruktur.

 

Digitalisering

Digitaliseringen står ligesom klima for 40% af recovery-budgettet, dermed det dobbelte end krævet fra Europæisk hold. Det giver udtryk for den bydende nødvendighed der i Tyskland er for at digitalisere en lang række ydelser. Og det helst i en fart.

Men Tyskland går også her – som altid – med livrem og seler, og vil ikke risikere at være afhængige af udenlandske dataudbydere eller cloud services. Derfor er initiativet Data as the Raw Material of the Future blevet introduceret. Helt overordnet set, vil Tyskland sikre tilstrækkeligt med avancerede clous services og bæredygtige databehandlere, som skal kunne bære den omfattende digitalisering af en lang række af landets bærende institutioner.

Derudover, er fokusområderne for digitaliseringen hovedsagligt:

  • Økonomien, især bilindustrien
  • Uddannelse, især undervisningsudstyr og uddannelsesplatforme
  • Social inklusion, især et digitalt pensionsoverblik
  • Sundhedssystemet

 

Især punkt 2-4 er områder, hvor danskerne har megen erfaring og er lykkes med at opbygge ikke kun effektive men sikre løsninger. Og netop frygten for sikkerheden har længe været en hæmsko for den digitale udvikling i Tyskland, så med belæg for sikker drift og databeskyttelse er det oplagt at skæve til danske løsninger. Og det er man ikke blind for syd for grænsen. Vores digitale ry kommer os her i forkøbet og baner vejen for håbefulde danske virksomheder.

Hvis du er interesseret i at læse mere, finder du udkastet til German Recovery and Resilience Plan, som den tyske regering vedtog i april 2021 her.

Og her, den offentlige kommunikation herom.

 

 

Hos Business Tyskland står vi til rådighed, hvis du har ambitioner om at indtage det tyske marked, eller blot er nysgerrig på, om det kunne være noget for dig og din virksomhed. Ring til os på +45 2061 6703 og book et gratis og helt uforpligtende virtuelt intromøde. Du kan også gøre det via mail: kontakt@business-tyskland.dk.

Hjælper du skandinaviske virksomheder med opstart og drift i Tyskland, og kunne du tænke dig at blive en del af Business Tyskland? Vi har åbnet op for ansøgninger om medlemskab inden for udvalgte kategorier. Læs mere her.