Ændringer i den tyske købelov – hvad betyder det for din virksomhed?!

jan 21, 2022

Ny tysk lovgivning gør bl.a., at virksomhederne skal tilpasse deres salgs- og leveringsbetingelser og leverandørkontrakter. Ændringerne i købeloven trådte en i kraft ved årsskiftet og er baseret på det europæiske direktiv om salg af varer (direktiv (EU) 20197771). Ændringerne vil især påvirke handlen med produkter med digitalt indhold (f.eks. smartphones).

For de berørte produkter gælder, at sælgeren fremover skal sørge for, at opdateringer regelmæssigt bliver stillet til rådighed for køberen. Sælger bør derfor gennemgå og tilpasse både produkttilbud, kontraktformularer og generelle vilkår og betingelser.
Først og fremmest skal kontrakter med de private forbrugere ændres, så de i højere grad beskytter netop forbrugerne. Leveringskontrakter og andre distributionsaftaler mellem leverandører og salgsledet skal ligeledes tilpasses. Virksomhederne bør derfor nu og her undersøge, om de har behov for bl.a. at ændre deres formularer og salgs- og leveringsbetingelser.

  1. De nye bestemmelser omfatter især disse to hovedpunkter:
    Ny definition af materielle fejl: Den juridiske definition af en materiel fejl vil fremover ændres, så sælgerne løbende skal kontrollere, om deres produkter opfylder den gængse industristandard. I fremtiden vil det være endnu vigtigere at specificere varen og dens egenskaber præcist.
  2. Pligt til at opdatere digitale produkter: Ved digitale produkter har sælgeren nu en løbende opdateringsforpligtelse over for forbrugeren.

Digitale produkter er især varer, der har deres egen software, operativsystemer eller cloud-forbindelser. Det er endnu ikke afklaret, om forpligtelsen stadig gælder efter varerne er blevet overdraget. Hvis den manglende opdatering skyldes en undladelse fra producentens side, kan sælgeren også gøre dette gældende over for producenten inden for rammerne af leverandørens regresret.

Har du spørgsmål eller behov for mere rådgivning, er du velkommen til at kontakte Business Tysklands medlem Brock Müller Ziegenbein eller Mareeke Buttjer på mareeke.buttjer@bmz-recht.de