“Kündigungsschutzgesetz”…hvad betyder det for din virksomhed

jun 20, 2022

”Kündigungsschutzgesetz”…hvad betyder det for din virksomhed?

På det tyske arbejdsmarked vægter man lovgivningsmæssigt beskyttelsen af arbejdstageren højere, end vi gør herhjemme. Der gælder således en vidtgående afskedigelsesbeskyttelseslov, på godt tysk Kündigungsschutzgesetz, der adskiller sig markant fra danske forhold. Kündigungsschutzgesetz betyder bl.a., at det er forholdsvis vanskeligt at afskedige medarbejdere i Tyskland – og som en følge heraf, at en del virksomheder vælger at benytte sig af tidsbegrænsede ansættelser. Her kan du få en kort gennemgang af de væsentligste forskelle på de tyske og danske forhold…

Komplekse opsigelsesvarsler

Ligesom herhjemme afhænger opsigelsesvarslerne af, hvor længe den enkelte arbejdstager har været ansat i virksomheden. Til gengæld er reglerne for længden af varslerne mere komplekse: Opsigelsesvarsel er minimum fire uger – og efter to, fem, otte, ti, tolv, femten og tyve års ansættelse forlænges varslet til hhv. en, to, tre, fire, fem, seks, og syv måneder.

Husk at henvise til arbejdsformidlingen

Når man opsiger en medarbejder, skal man altid informere den pågældende medarbejder om, at han/hun er forpligtet til at melde sig ledig hos arbejdsformidlingen. Undlader man virksomheden det, risikerer man et erstatningskrav fra den opsagte medarbejder.

Retslig efterprøvelse af opsigelsen

Ifølge loven kan en arbejdstager inden tre uger opsigelsen klage til domstolene for at få en retlig efterprøvelse af opsigelsen. Kendes opsigelsen uberettiget og dermed ulovlig af Arbejdsretten, er den opsagte medarbejder fortsat beskæftiget i virksomheden eller berettiget til kompensation.

Ved driftsrelaterede opsigelser

Opsiger virksomheden medarbejdere i forbindelse med rationaliseringer eller omorganiseringer, skal der i processen tages hensyn til ansattes anciennitet, alder, handicaps, og underholdsforpligtelser. Ved sådanne driftsrelaterede opsigelser kan virksomheden undgå eventuelle retssager ved at tilbyde en fratrædelsesgodtgørelse på en halv månedsløn for hvert års ansættelse i virksomheden. Den ansatte kan dog afslå tilbuddet og klage til Arbejdsretten.

Hvem gælder loven for?

Afskedigelsesbeskyttelsesloven gælder for alle arbejdstagere, som er fyldt 18 år og har været ansat i virksomheden i mindst seks måneder. Loven gælder dog kun for virksomheder med mere end 10 ansatte.

Spørg altid Business Tyskland, inden du går i gang

Business Tyskland står altid til din rådighed, hvis du har ambitioner om at indtage det tyske marked, oprette en webshop eller bare er nysgerrig på, om Tyskland kunne være noget for dig. Ring til Business Tyskland på +45 2061 6703 og aftal et uforpligtende møde. Du kan også kontakte os på kontakt@business-tyskland.dk.

Du kan selv blive en del af Business Tyskland

Hjælper du i dag danske og skandinaviske virksomheder med etablering og drift i Tyskland, og kunne du tænke dig selv at blive en del af Business Tyskland, så er vi altid åbne for ansøgninger om medlemskab inden for udvalgte kategorier. Ring eller skriv til os, så tager vi gerne et uforpligtende møde.