Dansk virksomhed i Tyskland: Kan det betale sig for de danske medarbejdere at flytte til Tyskland?

okt 6, 2022

Selvom Danmark har verdens højeste skattetryk, så vil det i mange tilfælde IKKE være en skattemæssig fordel for danske medarbejdere at flytte til Tyskland. Hvis medarbejderne både bor og arbejder i Tyskland, skal de som hovedregel også betale deres skat i Tyskland. Her skal man være opmærksom på, at medarbejderne FORUDEN indkomstskatten OGSÅ skal betale både socialforsikringsbidrag, pensionsforsikring, arbejdsløshedsforsikring og plejeforsikring.

Kun en fordel for de højest lønnede

Selvom skatterne som bekendt umiddelbart er lavere i Tyskland end hjemme, betyder de mange obligatoriske forsikringsbidrag, at de fleste danske medarbejdere rent skattemæssigt vil være bedst tjent med at blive boende i Danmark. Det er faktisk kun de mest højtlønnede medarbejdere, der rent skattemæssigt vil vinde ved at flytte til Tyskland. Leveomkostninger og prisen på bil og bolig skal naturligvis tages med i den individuelle beregning.

De tyske skattesatser uden forsikringsbidrag er pt. følgende:

Årlig indkomst:         Indkomstskat:

Mindre end 9.984 euro        0 %

9.985 – 58.596 euro     14 % – 42 %

58.597 – 277.825 euro        42 %

Mere end 277.826 euro       45 %

Det tyske skattesystem og dobbeltbeskatning

Det tyske skattesystem bygger som herhjemme på en progressiv indkomstbeskatning med et, efter danske forhold, højt bundfradrag på 9.984 euro. Skatteåret følger kalenderåret, og hvert år udfyldes en selvangivelse. Skatten betales kvartalsvis og beregnes ud fra den foregående skatteopgørelse. Lønskatten bliver trukket direkte hos arbejdsgiveren.

Danmark og Tyskland har indgået en aftale med det formål at undgå dobbeltbeskatning. Aftalen dækker bl.a. indkomstskatten. Helt overordnet er reglen, at indkomsten beskattes i bopælslandet og fortjeneste af en virksomhed beskattes i det land, hvor fortjenesten er vundet.

Spørg Business Tyskland, inden du går i gang

Business Tyskland står til rådighed, hvis du har ambitioner om at indtage det tyske marked eller bare er nysgerrig på, om Tyskland kunne være noget for dig og din virksomhed. Ring til Business Tyskland på +45 2061 6703 og book et gratis og uforpligtende møde. Du kan også kontakte os på kontakt@business-tyskland.dk. Hjælper du selv skandinaviske virksomheder med opstart og drift i Tyskland, og kunne du tænke dig at være med i Business Tyskland, så er vi åbne for ansøgninger om medlemskab inden for specifikke kategorier.