Forstå begrebet ”fast driftssted” og undgå dobbeltbeskatning i Tyskland

feb 22, 2024

Når man som dansk virksomhed driver forretning i Tyskland, er det afgørende at forstå begrebet “fast driftssted” og hvilke aktiviteter, der falder ind under dét begreb. Det kan have stor skattemæssig betydning for at kunne drive en sund forretningen i overensstemmelse med både dansk og tysk lovgivning. Det handler ikke mindst om at sikre, at virksomheden ikke dobbeltbeskattes af indkomsten fra de tyske aktiviteter.

I henhold til tysk lovgivning kan danske virksomheder blive underlagt tysk beskatning, hvis de har dét, der betegnes som et ”fast driftssted” i Tyskland. Et ”fast driftssted” kan for eksempel være et kontor, en fabrik, et lager eller sågar en byggeplads, hvor virksomheden regelmæssigt har aktiviteter. Har virksomheden agenter, der arbejder i Tyskland, peger det også i retning af et ”fast driftssted”. Falder virksomhedens aktiviteter ind under dén kategori, kan det medføre, at virksomheden skal betale skat i Tyskland af den indkomst, der genereres derfra.

Mange faktorer spiller ind

Hvor længe virksomheden har aktiviteter i Tyskland har også betydning – en langvarig tilstedeværelse kan således pege mod et ”fast driftssted”. Endelig har det også betydning, hvor meget kontrol og ledelse den danske virksomhed har over aktiviteterne i Tyskland. Jo større kontrol, desto større risiko for at falde under kategorien ”fast driftssted” – og dermed større risici for dobbeltbeskatning i de tilfælde, hvor der også skal betales skat i Danmark.

Undgå at blive kategoriseret som ”fast driftssted”

For at undgå dobbeltbeskatning er det vigtigt at tage højde for alle de relevante skatteaftaler mellem Danmark og Tyskland, og måske overveje strukturen i virksomhedens forretningsaktiviteter syd for grænsen. Her kan det være en fordel at alliere sig med erfarne skatterådgivere, der har dyb indsigt i både dansk og tysk skattelovgivning, for at strukturere aktiviteterne på en måde, der reducerer risikoen for at blive kategoriseret som et ”fast driftssted”.