Nordtyskland er godt positioneret til at blive en international nøgleregion.

feb 29, 2024

Nordtysklands erhvervslandskab er kendetegnet ved en at rumme en meget bred vifte af industrier, der spænder fra traditionel produktion til banebrydende teknologi. Niedersachsen, Hamborg, Bremen, Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern har tilsammen udviklet sig til en region, der er med i front både inden for digital transformation og vedvarende energi, og er godt positioneret til at blive en nøgleregion i det internationale forretningslandskab.

På grund af sin placering langs Nordsøen og Østersøen er Nordtyskland et naturligt knudepunkt for maritime og logistiske industrier. Regionen har også længe været en pioner inden for vedvarende energi, og mange virksomheder, der specialiserer sig i fremstilling af vindmøller og vedvarende teknologi, er blomstret op i området.

Sundheds- og biovidenskabssektoren bliver stadig mere fremtrædende i Nordtyskland, hvor bioteknologi, lægemidler og medicinsk forskning dominerer billedet. Regionens engagement i at sundhedsløsninger og bioteknologiske innovationer har tiltrukket virksomheder og investeringer og skabt et robust økosystem for biovidenskab.

Som i andre regioner er forretningsudviklingen lige nu præget af et strategisk skift i retning af innovation, bæredygtighed og digitalisering. Men man har været bedre end de fleste regioner til at omfavne den digitale transformation på tværs af industrier og har bl.a. haft fokus på avancerede teknologier, dataanalyse og automatisering.

Sidst men ikke mindst har en samarbejdsorienteret tilgang, med stærke bånd mellem virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige organer og offentlig-private partnerskaber været med til at fremme nystartede virksomheder og tilskyndet til mere iværksætteri i regionen.

Med andre ord: Nordtyskland er godt positioneret til at blive en nøgleregion i det internationale forretningslandskab – og et godt sted for danske virksomheder at etablere sig og drive forretning.