COVID-19: Forhøjede satser for Kurzarbeit – hvad betyder det for dig?

maj 5, 2020

I lyset af den pressede situation mange virksomheder befinder sig i, har den tyske regering valgt at forhøje satserne for det såkaldte Kurzarbeit. I en periode hvor driften kører på lavt blus, giver ordningen om Kurzarbeitergeld bedre vilkår for at medarbejdere kan gå ned i arbejdstid, uden at gå tilsvarende ned i løn. I samarbejde med vores medlem Causa Concilio giver vi her et overblik over ændringerne i grove træk:

Hvad er Kurzarbeit og Kurzarbeitergeld?

Simplificeret er Kurzarbeit en ordning hvor en medarbejder kan gå ned i arbejdstid, men ikke går tilsvarende ned i løn. Det sker vel at mærke uden at arbejdsgiveren skal betale for mere, end der bliver arbejdet for. Systemet går ud på, at staten træder til og betaler en portion af den løn, der ellers ville bortfalde, således at medarbejderen for eksempel kan gå på halv tid, men kun går 20% ned i løn. Ordningen forkortes KUG og omtales på dansk ofte som arbejdsfordelingsordningen.

Hvilke ændringer er trådt i kraft?

For at yde ekstra støtte til tyske virksomheder i knibe, har den tyske regering forhøjet satserne og indført et tretrinsystem, der gælder året ud. Ansøger en virksomhed om Kurzarbeit – og dermed Kurzarbeitergeld – er satserne nu som følger:

Trin 1 Måned 1 – 3: Staten erstatter 60% af den bortfaldne nettoløn (67% for medarbejdere med hjemmeboende børn)
Trin 2
Måned 4 – 6: Staten erstatter 70% af den bortfaldne nettoløn (77% for medarbejdere med hjemmeboende børn)
Trin 3
Måned 7 og frem: Staten erstatter 80% af den bortfaldne nettoløn (87% for medarbejdere med hjemmeboende børn)

Hvad er kravene?

Medarbejderen er allerede kvalificeret til at få erstattet 60%-67% procent af den forfaldne løn (trin 1), hvis arbejdstiden reduceres med minimum 10%, og såfremt mindst 10% af virksomhedens medarbejdere har fået reduceret deres arbejdstid. For at kvalificere sig til forhøjelserne i trin 2 og 3, skal arbejdstiden dog være reduceret med mindst 50%.

Her finder du mere info:

Du kan finde mere info om ordningen her (hjemmesiden er på tysk). Har du brug for hjælp – på dansk – kan du til enhver tid kontakte Ulrike Otter fra Causa Concilio på telefon: +49 461 14109-213 eller e-mail: otter@cc-recht.de.

Vi står hos Business Tyskland som altid til rådighed, hvis du skulle have spørgsmål, kommentarer eller behov for rådgivning. Kontakt os her.

Hjælper du skandinaviske virksomheder med opstart og drift i Tyskland, og kunne du tænke dig at blive en del af Business Tyskland? Vi har åbnet op for ansøgninger om medlemskab inden for udvalgte kategorier. Læs mere her.