Ekspertfokus: Tysk ansættelsesret, rutine eller mareridt?

sep 24, 2020

”Pas på med at ansætte i Tyskland!”, ”Du kan ikke afskedige medarbejdere i Tyskland!”, ”Det koster dyrt at fyre en tysk ansat!”, ”hvis du fyrer en tysk medarbejder, trækker de dig i retten!”.

Driver du, eller overvejer du at drive virksomhed i Tyskland, har du sikkert hørt disse udsagn før. Og de er formentligt blevet serveret med tilhørende skrækhistorier om virksomheder, der er endt så grueligt i fedtefadet. For i Tyskland er ansættelsesret bare en helt anden størrelse. Vores danske tilgang, der er formet af flexicurity og et forholdsvis nemt tilgængeligt ”hire and fire”-system, får sjældent et ben til jorden i det tyske retssystem.

 

Så skal man bare smide håndklædet i ringen?

Nej, selvfølgelig skal man ikke det, men man skal holde tungen lige i munden. Det kan rigtigt nok blive uhyggeligt kompliceret at hyre og fyre, men hvis man er godt klædt på, behøver det faktisk ikke være så svært.

Det første man skal gøre, er at finde en god rådgiver. Ja, dette siger vi ofte, men når det kommer til ansættelsesret koster ”jeg kan selv”-metoden desværre ganske ofte dyrt. Det tyske system er så anderledes fra det danske, og kan gå hen at blive ualmindeligt kompliceret, så derfor er det vigtigt at finde de rette rådgivere. Her gælder det om at finde kompetente eksperter, der ikke blot kender til det tyske system, men også ved hvordan danske virksomheder er strikket sammen.

Vores nye medlem, Andersen Partners, råder (blandt andet) over netop denne ekspertise. Andersen Partners har hovedsæde i Kolding, samt kontorer i København, Flensborg og Hamborg. Hos Andersen Partners finder du blandt andre ni dansktalende tyske Rechtsanwälte, som alle har mange års erfaring med at rådgive skandinaviske virksomheder med deres virke i Tyskland. I dette indlæg hjælper Andersen Partners med at skabe et overblik over nogle af de helt centrale ting, man skal være opmærksom på når man ansætter medarbejdere i Tyskland.

 

“Kündigungsschutzgesetz” og komplikationer

Det er ikke kun udtalen, der kan spænde ben for os danskere – det kan reglerne også. Hvis du skal ansætte medarbejdere i Tyskland, er her en række punkter, du skal være særligt opmærksom på:

 1. Kündigungsschutsgesetz finder anvendelse med virksomhedens 11. medarbejder
  Har din virksomhed 10 medarbejdere eller derunder, skal du ikke leve op til de samme krav, som hvis du have 11 ansatte eller derover. Derfor er det vigtigt at opmærksom på, at reglerne for en afskedigelse skærpes når du ansætter den 11. medarbejder.
 2. Alle medarbejdere tæller
  Medarbejdere ansat på deltid op til 20 timer i ugen tæller for en halv medarbejder. Det gælder også tilknyttet personale, som f.eks. rengø Deltidsmedarbejdere med mellem 20 og 30 timer i ugen gælder for ¾ medarbejder, og alt derover gælder for en hel medarbejder. Du kan altså i princippet have flere medarbejdere en blot 10 tilknyttet din virksomhed, så længe regnestykket går op.
 3. Varsel
  Hvis du vil opsige en medarbejder af adfærdsmæssige årsager, skal der som udgangspunkt gives minimum ét skriftligt varsel, inden medarbejderen retmæssigt kan siges op. Det er straks mere kompliceret at opsige medarbejdere på baggrund af sygdom eller arbejdskvalitet, idet der vil være tale om personlige grunde, som slet ikke kan varsles.
 4. Begrundelse af opsigelsen
  Den gængse opfattelse er, at opsigelse i Tyskland altid tydeligt skal begrundes fra arbejdsgiverens side. Det kommer sig af, at der i Tyskland er stort fokus på beskyttelse af arbejdstageren. Der er derfor den opfattelse, at retten for det meste er på arbejdstagerens side, og arbejdsgiver derfor skal sørge for at dække sig ekstra godt ind. Her understreger Andersen Partners dog, at en begrundelse kan spænde ben i en evt. efterfølgende retssag. Så er virksomheden i en situation, hvor en begrundelse kan udelades, bør man undgå at angive denne. Dette vil en kompetent juridisk rådgiver kunne hjælpe med at vurdere. Finder ”Kündigungsschutzgesetz” anvendelse, skal man dog forholde sig til, om der foreligger personlige grunde, adfærdsmæssige grunde, eller om opsigelsen er begrundet med en ”driftsfornødenhed”.
 5. Medarbejderens klageret
  Efter opsigelsen har medarbejderen tre uger til at indgive en eventuel klage ved arbejdsretsdomstolen, hvis vedkommende mener at opsigelsen var uberettiget. Det er forholdsvist nemt for en fyret medarbejder at gå rettens gang, da vedkommende hverken skal betale retsafgift eller dække arbejdsgiverens omkostninger i forbindelse med eventuelt tab i retten.
 6. Bevisbyrden ligger hos arbejdsgiver
  Arbejdsgiveren er ansvarlig for at løfte bevisbyrden i forbindelse med en retssag. Det betyder, at arbejdsgiveren skal kunne bevise uden tvivl, at alle regler er blevet fulgt til punkt og prikke. Derfor er det meget vigtig at have alt på det rene fra starten af, for ellers risikerer man at retten vil konkludere at opsigelsen var ugyldig – må det nu være af formelle eller materielle grunde.
 7. Hvis arbejdstager får medhold i retten
  Hvis arbejdstageren får medhold i retten, og opsigelsen med andre ord ikke anses for at være gyldig, er arbejdsgiveren forpligtet til at aflønne medarbejderen med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at den løn medarbejderen ikke har fået udbetalt siden vedkommende blev opsagt, skal udbetales. Ydermere er vedkommende stadig ansat, og beholder sine rettigheder som medarbejder indtil vedkommende bliver opsagt på gyldig vis.

 

Behøver det ende så galt?

Nej, det behøver det bestemt ikke, men det er i virksomhedens interesse at have styr på forholdene allerede ved ansættelse. For er der ikke styr på alle forhold inden tiltrædelse, kan man ende i saksen ved afskedigelse. Det hele er dog langt fra så håbløst, som man gerne får det til at lyde – der er hjælp at hente, og med kyndig rådgivning og juridisk bistand, bliver processen vendt fra mareridt til rutine. Det gælder også med hensyn til forskelle i forhold til dansk ret, som der er med henblik på regler om ferie, prøvetid, tidsbegrænsning af ansættelsesforhold, efterkontraktlige konkurrenceklausuler m.v. Andersen Partners har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med tysk ansættelsesret, og kan hjælpe din virksomhed med at blive klædt godt på fra start.

Andersen Partners er et moderne, kommercielt og internationalt orienteret advokatfirma, og leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet på tværs af den dansk-tyske grænse. Har du spørgsmål eller ønsker at henvende dig til Andersen Partners, kan du kontakte Thilo Wind på e-mail: twi@andersen-partners.dk eller telefon: +49 461 167 234 11.

 

Vi står også hos Business Tyskland som altid til rådighed, hvis du skulle have spørgsmål eller kommentarer. Du kan også booke et gratis informationsmøde, hvor vi sammen kan tage bestik af din virksomheds situation. Du kan kontakte os her.

Hjælper du skandinaviske virksomheder med opstart og drift i Tyskland, og kunne du tænke dig at blive en del af Business Tyskland? Vi har åbnet op for ansøgninger om medlemskab inden for udvalgte kategorier. Læs mere her.