Blog

Tysk investeringsfradrag

27 april in Nyheder

Virksomheder med en egenkapital på op til 235.000 EUR og virksomheder, som udarbejder en overskudsopgørelse og som har et overskud på højst 100.000 EUR kan i Tyskland danne investeringsfradrag til anskaffelser i kommende regnskabsår. Dette betyder, at 40%, max. 200.000 EUR, til planlagte anskaffelser skattemæssigt...

Nøgletal og prognoser for Tyskland

08 marts in Nyheder

Tyskland er kommet godt igennem krisen, og økonomien har vist sig at være robust til trods for de igangværende internationale spændinger og uroen på finansmarkedet. Det tyske BNP steg således samlet set med 1,6 % i 2014 og opnåede dermed den højeste vækstrate siden 2011....

Business Tyskland grundlægges

20 maj in Nyheder

Ekspertnetværket arbejder sammen om at understøtte danske virksomheder ved etablering i Tyskland. Her kan du læse en tysk artikel om Business Tyskland i den lokale avis Wochenschau....

Export Direct

03 marts in NNC, Tidligere arrangementer, tyskrevision|TR, WIREG

Her var emnerne bla. “Kultur, land og sprog – hvad er vigtigt at vide for et succesrigt salg og samarbejde i Tyskland”, “Revision, skat, sociale systemer, fordele og ulemper”, “Kend din kunde – Succesfuld markedsføring i Tyskland” og “Samarbejdsformer og støttemuligheder i regionen Flensborg/Slesvig”....