Blog

Faldgruber ved udstationering af medarbejdere

30 juni in Nyheder

Det kan være en udfordring at udsende medarbejdere til udlandet. Virksomhederne skal sørge for, at der udarbejdes en udstationeringskontrakt inden medarbejderen udsendes, da der skal tages hensyn til risici og faldgruber. Ifølge loven om ansættelsesbeviser er det et krav, at udstationeringskontrakten indeholder de løn- og...

Exportdialog, Tønder

30 maj in Tidligere arrangementer

Business Tyskland var med til den dansk-tyske eksportkonference Exportdialog den 30. maj 2016 i Tønder. Formålet med konferencen var, at skabe opmærksomhed om regeringens Tysklandsstrategi samt muligheder for eksport og etablering på tværs af grænsen for såvel danske og tyske virksomheder....

Tysk investeringsfradrag

27 april in Nyheder

Virksomheder med en egenkapital på op til 235.000 EUR og virksomheder, som udarbejder en overskudsopgørelse og som har et overskud på højst 100.000 EUR kan i Tyskland danne investeringsfradrag til anskaffelser i kommende regnskabsår. Dette betyder, at 40%, max. 200.000 EUR, til planlagte anskaffelser skattemæssigt...

Nøgletal og prognoser for Tyskland

08 marts in Nyheder

Tyskland er kommet godt igennem krisen, og økonomien har vist sig at være robust til trods for de igangværende internationale spændinger og uroen på finansmarkedet. Det tyske BNP steg således samlet set med 1,6 % i 2014 og opnåede dermed den højeste vækstrate siden 2011....